Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Programm "Roheline kool" (Eco-Schools)

2008-ecoschools-awardlogo_1.jpgProgrammi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi. Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet. Programmi toetab ka Tallinna Haridusamet. ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste korraldamiseks.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.Käsitletavad teemad
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Strateegia 7 sammu:

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis on leitav SIIT)
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Üks käsitletavatest teemadest peaks olema, kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus, teised võib vabalt valida. Teemade valik:

 • Elurikkus ja loodus
 • Kliimamuutused
 • Energia
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Kooliõu
 • Transport
 • Jäätmed
 • Vesi

Vastused küsimustele, mida teha, et olla Rohelise kooli programmi edukas, leiate SIIT.

Abiks elurikkuse ja looduse teema käsitlemisel, on käivitatud projekt "Suur taimejaht". Projekti rahastatakse kontserni Toyota Euroopa haru poolt initsiatiivi „Meie keskkonnaväljakutse 2050“ raames. Keskkonnahariduslikud tegevused põhinevad Suurbritannia West Sussexi krahvkonnas asuva Kew botaanikaaia metoodilistele materjalidele.  Projekti "Suur taimejaht"uudised.

Rahvusvahelises Rohelise Kooli programmis osalevate haridusasutuste saadetud piltidest on koostatud meeleolukas esitlus.

Rohelise kooli tegevuskava 2017/18 õppeaastaks

Lastevanemate küsimuste analüüs 2017

Laste küsimuste analüüs 2017

Töötajate küsimuste analüüs 2017

Koosoleku protokoll nr 1

Koosoleku protokoll nr 2

Koosoleku protokoll nr 3

Koosoleku protokoll nr 4

Koosoleku protokoll nr 5

Ressursikulu analüüs

"Eestimaa puhas loodus"

Keskkonnateemaline lõimumisprojekt „Eestimaa puhas loodus läbi laste loomingu“ on pikaajaline projekt, mis kestab 2013. a aprillist 2015. a maini. Projekti raames toimuvad erinevad üritused ja kohtumised. Projekti tegevused on lastele mängulised, läbi tegevuste õpitakse ümbritsevat keskkonda ja loodust hoidma.

Projektis osalevad Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 2.-5. klasside õpilased ning kaheksa eesti ja vene õppekeelega lasteaeda: Tallinna Kivimurru Lasteaed, Kadrioru Lasteaed, Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Päevalille Lasteaed, Lasteaed Naeratus, Tallinna Sikupilli Lasteaed, Tallinna Arbu Lasteaed ja Tallinna Sõbrakese Lasteaed.

Projekt on seotud keskkonna ja loodusega ning projekti tegevused vastavad koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikule õppekavale. Projekti eesmärk ja sisu on õpilaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja arvamuste vahetamine. Tänu projektile nähakse, kuidas töötavad ja elavad lapsed teistes Eesti koolides ja lasteaedades ning tutvustatakse ennast teistele.

Projekti tegevused toimuvad eesti keeles ja on igakuised. Toimunud on mitmeid huvitavaid üritusi: kevadmatk fotojahiga Kadrioru pargis, vabaõhuüritus lastelavastusega, töötuba „Dekoratiivpõõsaste istutamine”, lasteetendus „Rohemütsike”, sügismatk fotojahiga Pirita jõe ääres, töötuba „Krookuste istutamine”, sügiskontsert, sügisnäitus. Projekt jätkub 19. detsembril Kesklinna vene gümnaasiumis keskkonnateemalise jõulukarnevaliga.

Projekti toetab Tallinna Haridusamet.

KIK Projekt "10 starti e Tallinna lasteaiad loodusesse"

Projekti käigus saavad 10 Tallinna lasteaeda sõita kolmel erineval aastaajal (septembris, jaanuaris, aprillis) Keila-Joale õppekäigule ning leida aastaajalisi iseärasusi.

Meie lasteaiast osalevad projektis 2.rühma 5-7.a. lapsed.

Projekti läbiviija: Lehola KHK

Projekt toimub ajavahemikus september 2013 - mai 2014.