Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Isikuandmete töötlemine Kadrioru Lasteaias


Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Laste kooliks ettevalmistamine

Kvalifitseeritud alushariduse tagamine

Laste kõneuuringud

Personali värbamine

Isikuandmete koosseis

Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend

Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed

Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse

Lapsed

Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad

Personal

Isikuandmete allikad

Lapsevanema avaldus

Perearsti poolt väljastatud tervisetõend

Personali avaldused

Personali tervisekontrollitõendid

Tallinna Haridusameti andmekogu

Haridust tõendavad dokumendid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

Tallinna Haridusamet

Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS

Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)

Pedagoogid

Lasteaia hoolekogu

Nõustamiskomisjon

Uurimisorganid

Kohus

KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168