Uudised

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Tugiteenused


Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks teeb Kadrioru Lasteaed  koostööd Tallinna Õppenõustamiskeskuse logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga.

Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapsega seotud sotsiaalsete probleemide ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Tallinna Õppenõustamiskeskus
Aadress: E. Vilde tee 69 Tallinn
telefon: 57409754
e-post:oppenoustamiskeskus [ät] tln.edu.ee
Loe lähemalt: www.tonk.ee