Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Töötasustamine


Kadrioru Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt   kinnitatud töötasujuhendile

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alusedTallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted  

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168