Töötasustamine


Kadrioru Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt   kinnitatud töötasujuhendile

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alusedTallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted  

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168