Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Kadrioru Lasteaia PÕHIMÄÄRUS

Kadrioru Lasteaia ARENGUKAVA 2011-2013

Kadrioru Lasteaia ARENGUKAVA 2014-2016

Kadrioru Lasteaia ARENGUKAVA 2017-2022

 

Visioon

Kadrioru Lasteaed on:

  • Lapsevanemate ja välisekspertide poolt hinnatud kõrge õppekvaliteediga haridusasutus
  • Lapse igakülgset arengut toetav turvaline töökeskkond
  • Kvalifitseeritud ja loominguline personal
  • Avatud omanäoline ja koostöövalmidus lasteaed

 

 

Missioon

Võimaldada lastele konkurentsivõimelist alusharidust rahulikus, õppimist motiveerivas õpikeskkonnas  kaasaegse õpetamismetoodika ja kvalifitseeritud pedagoogide abiga.

 

 

Meie väärtused

Lasteaia väärtuseid kujundavad kõik asutuse töötajad pidevalt kogu oma tegevusega.

Maksimumi saavutame:

  • professionaalsuse ja soliidsusega                                                                  
  • printsipiaalsuse ja järjekindlusega kõigis lasteaeda puudutavates otsustes
  • lapsesõbralikkuse ja juhtimiskompetentsusega
  • ühisprojektide (lapsed, õpetajad, lapsevanemad) elluviimisega
  • avatuse ja mobiilsusega

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168