Kadrioru Lasteaia PÕHIMÄÄRUS

Kadrioru Lasteaia ARENGUKAVA 2011-2013

Kadrioru Lasteaia ARENGUKAVA 2014-2016

 

Visioon

Kadrioru Lasteaed on:

  • Lapsevanemate ja välisekspertide poolt hinnatud kõrge õppekvaliteediga haridusasutus
  • Lapse igakülgset arengut toetav turvaline töökeskkond
  • Kvalifitseeritud ja loominguline personal
  • Avatud omanäoline ja koostöövalmidus lasteaed

 

 

Missioon

Võimaldada lastele konkurentsivõimelist alusharidust rahulikus, õppimist motiveerivas õpikeskkonnas  kaasaegse õpetamismetoodika ja kvalifitseeritud pedagoogide abiga.

 

 

Meie väärtused

Lasteaia väärtuseid kujundavad kõik asutuse töötajad pidevalt kogu oma tegevusega.

Maksimumi saavutame:

  • professionaalsuse ja soliidsusega                                                                  
  • printsipiaalsuse ja järjekindlusega kõigis lasteaeda puudutavates otsustes
  • lapsesõbralikkuse ja juhtimiskompetentsusega
  • ühisprojektide (lapsed, õpetajad, lapsevanemad) elluviimisega
  • avatuse ja mobiilsusega

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168