Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

  • Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin
  • Jõustunud kohtulahendid - puuduvad

 


RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Kadrioru Lasteaed (edaspidi hankija (registrikood 75018242) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine (edaspidi lihtteenuse hange).

 

Andmed, mis tuleb ametiasutuse veebilehel avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

15. mai 2017.a.

Lihtteenuse hanke nimetus

Toitlusteenus lasteaias

Lihtteenuse hanke  lühiiseloomustus

 

Korraldada laste toitlustamist viiel tööpäeval  nädalas alates 01.06.2017.a., välja arvatud perioodil, kui rühmad on suletud. Lasteaias on kaks rühma. Keskmiselt toitlustajate arv on 25-40 last.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Toitlustamise teenuse madalaim hind ja kvaliteet;

Nelja nädala menüü koos kalkulatsiooniga.

 

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

16.05.2017

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

26.05.2017

Osalemistaotluste esitamise tähtaja pikendamine

 

 

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi

Registrikood

Isiku kontaktandmed

Hankedokumendid saata e-posti aadressile:

[email protected]

Küsimustega pöörduda tel. 6013168

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

(Selgitus: ametinimetus, e-post, telefon)

Larissa Zaytseva, Kadrioru Lasteaia direktor

Tel. 6013168

L. Koidula 20a, Tallinn 10125

 

 

 


 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168