Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Kodukord

Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine

• Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-19.00 Sisenedes pühkige jalgu ning ütelge kõigile TERE! 
• Tooge laps lasteaeda õigeaegselt, et ta saaks rahulikult kohaneda ja osaleda kõigis päevakavas ettenähtud tegevustes.
• Tegevuste üldine algusaeg on kell 9.00
• Lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitatav– see häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest palume teavitada õpetajaid ette. 
• Kaasaantud asjade (k.a. mänguasjad, sendid, võtmed, jms.) eest lasteaed ei vastuta!  
• Teatage meile hiljemalt 9.00 kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Teateid saab edastada telefonidel (vt. kontakt).  
• Lapsevanem annab hommikul oma lapse isiklikult rühmaõpetajale üle. 
• Teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.   Võõrale  isikule last üle ei anta. 
• Nutuse lapse võib julgesti jätta rühma õpetaja hoole alla. Reeglina kestab nutt niikaua, kui lapsevanem on lasteaiast lahkunud. Rahustuseks võib alati lasteaeda helistada.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

•  Õppe- ja kasvatustegevus toimub igal päeval, mil lasteaed on laste vastuvõtuks avatud. 
• Tegevused toimuvad üldjuhul iga rühma tegevuskava alusel. Mõjuvatel põhjustel (ning kokkuleppel direktoriga) on rühmal õigus seda muuta. 
• Lasteaia õppekava on koostatud nii, et selle läbides on laps valmis minema kooli. Eraldi eelkooli järele pole üldiselt vajadust. Koolivalmiduse tagamiseks on vajalik korralik kohalkäimine. 
• Laste kõige tähtsamaks tegevuseks loetakse mängu ning õppimist, õpetamist ja suunamist selle kaudu. Seetõttu soovitame ka vanematel leida mõned minutid õhtul lapse tööde, mängude, ehitiste jm. vaatamaks
• Tegevused, mis on ette nähtud, ei pea alati toimuma rühmaruumides. Joonistustunni võib läbi viia mererannas, meisterdamise pargis, voolimise liivaga õues jne. Seetõttu on rangelt soovitatav olla kohal õigeaegselt (9.00). 
• Kui vanem toob lapse lasteaeda hiljem, jätab lapse koju puhkama või on laps jäänud  haigeks – palume alati teatada rühma õpetajale. 
• Lasteaias on igal nädalal kõikides rühmades läbiv teema. Ülevaate jooksval nädalal tehtavast tööst ja üritustest saate rühma stendidelt.  

Söömine

• Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas - kell 8.30, kell 12.30-12.45 ja 15.40-16.00.
• Teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõningate toiduainete suhtes allergiline.

Riietus

•  Toariietus peaks olema lapse jaoks mugav ja selgapanemisel ja äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. 
• Kui sõimerühma laps kasutab mähkmeid, pange neid piisavas koguses lapse kappi.
• Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud) ning korrastatud välimusega. 
• Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega. 
• Toas on vajalikud heledapõhjalised vahetusjalanõud, mis oleksid lapsele parajad ja kergesti jalga pandavad. 
• Lapse riietekapis peavad olema: kamm, võimlemis- ja õueriided, vahetus (alus-) pesu, sokid, taskurätipakk (õueminekuks). 
• Külmal aastaajal palun arvestada (eriti autodega tulijad!), et laps vajab õuesolekuks kindaid, mütsi ja salli.  
• Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. 
• Kui on erilisi soove lapse riietumisel, lisage vastav info. Nii on õpetajal lihtsam Teie nõudmistega arvestada. Ärge süüdistage valede riietusesemete selgapanemisel last – tema soovib õue panna alati parimad riided, mis kapis leida!
• Vaadake õhtul üle oma lapse kapp ja kapiesine – riietest pudeneb tavaliselt liiva. Austa lapsi ja teisi vanemaid sellega, et pühid ära tekkinud prahi! 

Magamine ja puhketund

• Laste puhkeaeg on kella 13.15-13.20 kuni 15.00-ni.
• Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse oma rühma õpetajale.
• Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.
• Kui lastel on esinenud une ajal voodimärgamist, teavitage sellest rühma õpetajat. On üsna normaalne, et seda juhtub aeg-ajalt, kui laps tuleb alles esmakordselt lasteaeda. 

Haigestumine ja puudumine

• Haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta! Haiguseks loetakse ka tugevat nohu ja köha. Hoia teiste laste tervist! 
• Ohutuse tagamiseks pole lubatud ravimeid (tabletid, köha- ja nohurohud) lasteaeda kaasa anda. Laps ravitakse terveks kodus.
• Nakkushaiguste (gripp, tuulerõuged, punetised jms.) korral informeeritakse koheselt lasteaeda. 
• Peale pikaajalist puudumist informeerige oma rühmaõpetajat peatsest lasteaeda tulekust, nii olete teadlik ka üritustest lähiajal, tehtud töödest, haigusekarantiinist vms.
• Puudumise korral kodustel põhjustel informeeritakse lasteaeda (kella 9.00-ks) 
• Lasteaias avastatud haigestumise korral teavitatakse koheselt lapsevanemaid. 
• Teavitage õpetajat alati ka haiguse kahtluse või halvasti möödunud öö (nutuhood, oksendamine vms.) korral 

Koostöö lastevanematega

• Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel soodustab lapse arengut. 
•  Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks. 
• Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest  on info rühmastendil. Ärge unustage kiita lapse kunstitööd, sest laps on seda hoole ja armastusega teinud! 
• Nii meil, pedagoogidel, kui ka Teil, lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele. See on võimalik vaid meie koostöö tulemusena. 
• Osalege aktiivselt ka lapse rühma koosolekutel – neid korraldatakse Teie informeerimiseks. 
• Lastevanemate soovil korraldatakse infoõhtuid, kuhu kutsutakse oma eriala spetsialistid. Andke oma soovidest ja ettepanekutest teada õpetajale või direktorile.
• Hilinemine saalis toimuvatele rühmaüritustele häirib nii esinejaid kui publikut. Püüdke olla täpsed!
• Lapse huvides (sageli muutub käitumine ja tuju) peaks ka õpetaja teadma suurematest muutustest ja erakordsetest sündmustest perekonnas (õe või venna sündimine, vanemate lahutus vms.). 
• Ära luba endaga koos siseneda inimesel, keda sa ei tunne. Teavita lasteaia personali!