Koostööpartnerid - Tallinna Haridusamet, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Kesklinna  linnaosa koolid ja lasteaiad, Lasteaedade Koostööselts