Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Lapse arendamine ja kasvatamine toimub lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitkevate teemade kaudu.

           September

 1. Mina ja minu lasteaed
 2. Sügis
 3. Puuviljad, , marjad, aed
 4. Juurviljad

Oktoober

 1. Mets, puud, põõsad, seened
 2. Inimene ja loodus; loodushoid, looduskaitse, säästlikkus looduses
 3. Tervisele kasulik ja kahjulik
 4. Ohutus ja tervis

November

 1. Perekond ja sugulased
 2. Kodu. Ruum
 3. Mööbel, kodutehnika
 4. Tehismaailm

Detsember

 1. Talv
 2. Metsloomad ning –linnud
 3. Koduloomad ning –linnud
 4. Tähtpäevad ja pühad - Uus aasta

Jaanuar

 1. Sport
 2. Töö, tasu, raha
 3. Toiduained
 4. Transport, turvalisus liiklusvahendis, kodutee

Veebruar

 1. Elukutsed, tööriistad
 2. Täiskasvanute tegevused kodus ja tööl
 3. Kodukoht
 4. Eestlaste rahvatraditsioonid ja kombed

Märts

 1. Venelaste rahvatraditsioonid ja kombed
 2. Teised maad ja rahvad
 3. Lõunamaa loomad ning linnud
 4. Teater

Aprill

 1. Kevad
 2. Kosmos
 3. Linnud
 4. Kahepaiksed

Mai

 1. Lilled
 2. Maa
 3. Mered ja nende elanikud
 4. Muusika

Suvi

 1. Suvi, sporditegevused õues
 2. Valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede ja loomade elus
 3. Kadrioru park
 4. Raamatud