Õppimine

Kadrioru Lasteaiale on antud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks 

Koolitusluba nr 2268 HTM , välja antud 25.06.2002 Haridus- ja Teadusministeeriumi 

poolt .  

Kadrioru Lasteaia õppekeel on vene keel.

 

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168