Uudised

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Õppimine

Kadrioru Lasteaiale on antud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks 

Koolitusluba nr 2268 HTM , välja antud 25.06.2002 Haridus- ja Teadusministeeriumi 

poolt .  

Kadrioru Lasteaia õppekeel on vene keel.

 

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168