Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Soodustused

Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, peab te esitama vastavasisulise avalduse lasteaia direktorile. Avalduse esitamise õigus on vanematel, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus kohatasust osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitatud elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.

Avalduse vorm

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168