Uudised

Lasteaia puhkus 2018

14.03.2018

Lasteaed on kinni töötajate puhkuse ajaks alates 01.07.2018 kuni 05.08.2018.a.

2017/2018 õppeaasta Kadrioru lasteaia hoolekogu

28.09.2017

Meie uued hoolekogu liikmed on: lapsevanemad Jelena Afonova, Nadežda Dodonova ja õpetaja Irina Bitsan.

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidurahast. Kohatasu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrusele nr 27 ja Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkirjale nr 1-2/775 alates 01.01.2017 on 57,34 eurot kuusToidupäeva maksumus meie lasteaias on 1,83 eurot alates 01.06.2016. Alates 01.09.2017 lapsevanemad ei maksa toidu eest lasteaias.
Alates 2014 aasta juunist tegeleb  laste toitlustamisega Aiaotsa Hulgi OÜ.

Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest. Lapsevanem saab arve e-posti aadressil. Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks. Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas. Küsimuste korral pöörduge direktori poole.

 

Lehekülge haldab

Larissa Zaytseva, direktor

[email protected], 6013168